Magdaléna Brožová

* 1976 v Klínci

Klínecká rodačka, keramička a zapálená sběratelka a dokumentátorka Podbrdské keramiky. Věnuje se tvorbě točené autorské keramiky, pálené v peci otápěné dřevem. Ve své tvorbě se snaží o estetickou vyváženost nádob, spojenou s jejich naprostou funkčností. Její chápání keramiky vzešlo z nezatíženosti keramickým vzděláním a z touhy dělat keramiku jinak, po svém, jako cestu.

210

Inspiruje se přírodou a v mnoha směrech u lidových hrnčířů. Na začátku jejího pátrání po Podbrdské keramice byl černobílý válečný úvodník z roku 1944 o výrobě keramiky v Klínci. Sbírá informace od pamětníků, fotí a vykupuje zachované kusy a pomalu dává dohromady materiál pro obrazovou publikaci. V roce 2010 se setkala s malířkou Ivanou Švarcovou a vydaly se na dobrodružnou cestu znovuoživení tradice malované Podbrdské keramiky, vypravily se po stopách Zdislava Hercíka a doputovaly až do Levína, kde pořádají keramická symposia a usilují o obnovení hrnčířské tradice i zde. Magdaléna se ve společné tvorbě věnuje veškeré práci s hlínou, glazování a vedení výpalu. Na podzim roku  2017 se jí podařilo odkoupit objekt hrnčírny  čp. 10, kde žil a působil ak. mal. Zdislav Hercík.

www.brozova-keramika.cz

fb profil

www.podbrdskakeramika.cz

fb profil podbrdské keramiky