Jarmarky – info pro prodejce

Naše jarmarky jsou otevřené všem výrobcům kvalitního rukodělného zboží, přesto si dovolíme jeho výběr. Jarmarky bývají 3 ročně: velikonoční, hrnčířský (v létě) a adventní. Chcete-li se zůčastnit některého z nich, kontaktujte, prosím Alenu Šumovou – Atelier UMĚ (+420 720 489 876, asumo@seznam.cz) a pokud vás ještě neznáme, pošlete nám i foto vašeho sortimentu.

Jarmarky začínají v 10 hodin a stánky můžete stavět od 8 hodin. Místa na náměstí vám budou přidělována podle toho, jak budete přijíždět.

Parkování pro prodejce je vyhrazeno na parkovišti u hřbitova, viz mapka, parkování na náměstí není možné. Prosíme o dodržování pokynů organizátorů.

Součástí jarmarku bývají hudební či jiná vystoupení, ta a další výdaje spojené hlavně s propagací akce jsou hrazená z vašich příspěvků za prodejní místo. Doporučený příspěvek je 200 Kč.

Těšíme se na vás a v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.