Adventní soboty v Levíně

Již se blíží advent a my bychom Vás opět rádi pozvali do Levína o všech adventních sobotách : 26.11, 3.12. 10.12 a 17.12. vždy od 10ti do 16ti hodin. Otevřeno budou mít všechny tři levínské keramické dílny k nákupu i prohlídce. V sobotu 10.12. bude navíc probíhat i jarmark na náměstí a koncert v kostele Povýšení sv. Kříže. Vystoupí ustecký sbor Concerto s pásmem koled a gospelů, v 11 a ve 14 hod. Přijďte nasát předvánoční atmosféru do magického Levína !